Magdalena Mastalerek-Dudek

 

   logopeda, neurologopeda 

   magdalena.mastalerek-dudek@poradnia-cts.pl

 

Neurologopeda - ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

Logopeda - posiada tytuł magistra logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

Magister filologii polskiej ze specjalnością glottodydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

Posiada przygotowanie pedagogiczne - ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Posiada uprawnienia  do przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera i konstrukcji programu edukacyjno- terapeutycznego wg profilu psychoedukacyjnego oraz uprawnienia do diagnozy dzici w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia narzędziem KORP i KOZE.

 

Posiada uprawnienia do prowadzenia kursów Masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci

 

Posiada certyfikat z Terapii motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju i Mózgowym Porażeniem Dziecięcym I i II stopień.

 

Pracowała jako logopeda w Studenckiej Poradni Logopedycznej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS oraz jako lektor języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL

 

Wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia Frassatianum, pracujący głównie z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

 

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in. "III stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem", "Podstawy języka migowego", "Skuteczne metody terapii logopedycznej", "Diagnoza i konstrukcja programu edukacyjno – terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL - stopień II", ,,Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)", "Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych", ,,Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego'', ,,Wykorzystanie metody werbalno-tonalnej w terapii dzieci z problemami komunikacji językowej. St I i II'', "Dysfunkcje oddychania i połykania w diagnozie i terapii logopedycznej", "Nowe metody diagnostyki i terapii centralnych zaburzeń słuchu", "Innowacyjne metody neurorehabilitacji w terapii funkcji językowych i poznawczych".

 

Ukończyła instruktorskie szkolenie dziecięcego Masażu Shantala według metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala.