Bożenna Zwierzyńska

   

   pedagog, specjalista terapii pedagogicznej

   bozenna.zwierzynska@poradnia-cts.pl 

 


Magister pedagogiki, specjalista terapii pedagogicznej- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie

Ukończyła Studium Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej w zakresie edukacji językowej i matematycznej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym

Posiada licencję  uprawniającą do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez Bronisława Racławskiego

Ukończyła kurs specjalny terapii pedagogicznej dla nauczycieli prowadzących zespoły korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze

Posiada uprawnienia  do diagnozy i konstrukcji programu edukacyjno-terapeutycznego wg profilu psychoedukacyjnego

Od wielu lat związana ze środowiskiem rodzicielstwa zastępczego, obecnie Przewodnicząca Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

Posiada uprawnienia do szkolenia rodziców zastępczych  programem SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny) zatwierdzonym Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, est instruktorem zawodowych rodzin zastępczych- posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze w oparciu o Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny (SPUR)

Jest instruktorem programu edukacyjno-terapeutycznego : „FAStryga” przygotowującego do pracy z dzieckiem z syndromem FAS/FAE i jego rodziną