Agnieszka Bratuś

 

 
 

   dyrektor Poradni CTS

   psycholog dziecięcy

   agnieszka.bratus@poradnia-cts.pl

 


Magister psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej i psychologii  rozwojowej

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Ukończyła dwuletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej

Posiada uprawnienia  do przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera i konstrukcji programu edukacyjno- terapeutycznego wg profilu psychoedukacyjnego oraz uprawnienia do diagnozy dzici w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia nrzeędziem KORP i KOZE.


Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania i emocji m.in. "Terapia behawioralna zachowań niepożądanych, celowego łamania norm, zachowań opozycyjno-buntowniczych", "Terapii behawioralna trudnych zachowań", "Terapia behawioralna zaburzeń lękowych", "Wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży", "Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) u dzieci- Terapia Poznawczo-Behawioralna", "Przyczyny, diagnoza i sposoby pokonywania trudności w nauce dzieci i młodzieży",  "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-diagnoza i terapia", "Zmysły w rozsypce- czyli zaburzenia integracji sensorycznej i ich związek z trudnościami w nauce", "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości", "Wpływ alkoholu na rozwój dziecka- obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym", "Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi"

Przez wiele lat prowadziła firmę zajmującą się szkoleniem zawodowym,  podnoszeniem kompetencji i motywowaniem pracowników

Pracowała w CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oddział w Elblągu 
Pracowała w Szkole Podstawowej jako psycholog szkolny


Od lat związana ze środowiskiem rodzin zastępczych, realizowała programy dla rodzin zastępczych: warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia, diagnostykę FAS. Aktualnie członek honorowy Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Elblągu

Współzałożyciel i dyrektor CTS Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu

Prywatnie mama dwójki dzieci- 11 letniego Bartka i 14 letniej Natalii