Nasze uprawnienia

CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Poradnia jest zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta  Elbląga. Posiada nadzór pedagogiczny, który sprawuje Kurator Oświaty w Olsztynie.

Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, które honorowane są przez placówki oświatowe. Opinie wydawane przez naszą poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.