Programy i Projekty

W ramach współpracy z OPS-ami, PCPR-ami, stowarzyszeniami zastępczego rodzicielstwa i szkołami Poradnia CTS organizowała następujące projekty:
 
- ,,Szkoła dla Rodziców'' 
- ,,Świadomie w przyszłość''
- ,,Kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych''
- ,,Aktywność szansą na lepsze jutro''
- " Szkolene Ośrodki Kariery" w gimnazjach wiejskich