Cennik

DIAGNOZA:    

diagnoza w kierunku autyzmu, Zespołu Aspergera
(w tym diagnoza psychiatryczna)

650 zł

 

diagnoza w kierunku ADHD
(w tym diagnoza psychiatryczna)

550 zł  

diagnoza FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)
bez badania intelektu

450 zł

 

diagnoza poziomu rozwoju dziecka do 2 roku życia

diagnoza poziomu rozwoju dziecka od 3 do 6 roku życia (lub do 9 roku życia dla dzieci z deficytami rozwojowymi)

350 zł

 

450 zł

 
diagnoza integracji sensorycznej 350 zł  
diagnoza logopedyczna 280 zł  

diagnoza gotowości szkolnej (bez badania intelektu)

280 zł

 
diagnoza pedagogiczna (trudności szkolne) 280 zł  
diagnoza w kierunku specyficznych zaburzeń
rozwoju umiejętności szkolnych- dysleksja, dyskalkulia
(diagnoza pedagogiczna i badanie intelektu)
480 zł  
Diagnoza obejmuje:
wywiad z rodzicami, badanie dziecka, przekazanie rozpoznania z zaleceniami do pracy terapeutycznej oraz sporządzenie i wydanie pisemnej opinii wraz z zaleceniami do pracy.
   

KONSULTACJA INDYWIDUALNA (1 godz.)

   
konsultacja diagnostyczna 100 zł  
konsultacja psychologiczna 100 zł  
konsultacja pedagogiczna 80 zł  
konsultacja logopedyczna 80 zł  
konsultacja integracji sensorycznej 100 zł  
konsultacja ze szkołą i obserwacja dziecka
w szkole
150 zł  
konsultacja lekarska (0,5 godziny) 70 zł  
doradca zawodowy 100 zł  
     
       TERAPIA INDYWIDUALNA (1 godzina)    
terapia psychologiczna  100 zł  
terapia logopedyczna (50 min.) 70 zł  
terapia pedagogiczna małego dziecka do 7 rż. 70 zł  
terapia integracji sensorycznej (50 min.) 80 zł  
terapia pedagogiczna dziecka z trudnościami
szkolnymi - m.in. dysleksja, dysgrafia, zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych,obniżony intelekt
80 zł  

Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju- bezpłatna 

Sporządzenie opinii, jeśli nie wlicza się w cenę diagnozy - 150zł