Warunki objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

Krok 1
Dziecko musi być w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia nauki w szkole, nie później jednak niż do 10 roku życia.

Krok 2
Należy posiadać niezbędne dokumenty:
- opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego           wspomagania rozwoju dziecka.

- wniosek rodziców o zakwalifikowanie dziecka do terapii w ramach wczesnego
  wspomagania rozwoju (druk wniosków w zakładce druki do pobrania)

Krok 3
Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do terapii należy złożyć do sekretariatu Poradni: Elbląg, ul. Krótka 5.

Krok 4
Należy poczekać maksymalnie 3 tygodnie na rozpatrzenie wniosku przez Komisję Opiniującą (o decyzji Komisji zostaną poinformowania Państwo telefonicznie).