Era Inżyniera - Intermarium

Rozeznanie rynku

Informacje o projekcie  

Poradnia CTS realizuje projekt „Era Inżyniera” jako partner Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Międzyregionalnej „Intermarium” z Olsztyna. Partnerami projektu są także Miasto Gmina Orneta i Miasto Gmina Nidzica. 

 Projekt realizowany będzie na rzecz 288 uczniów w 3 Gimnazjach: 2 w Ornecie i 1 w Nidzicy. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych opartych na metodzie eksperymentu oraz kołach naukowych z robotyki. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania (język C+), budową oraz projektowaniem robotów. Zajęcia będą miały formułę zabawy i wykorzystywać będą treści i zagadnienia charakterystyczne dla nauk ścisłych. Wiedza uczniów będzie mierzona cyklicznie poprzez testy kompetencyjne, a ich wyniki będą premiowały uczniów do udziału w wycieczkach edukacyjnych oraz zdobywania nagród. Gimnazja wyposażone zostaną w profesjonalny sprzęt do prowadzenia lekcji metodą eksperymentu (robotyka), dzięki czemu powstaną pracownie wyposażone w laptopy, zestawy do robotyki. W ramach projektu zostaną także przeszkoleni nauczyciel a także zostaną wyposażone 3 pracownie szkolne w 3 Gimnazjach do prowadzenia zajęć z przedmiotów ścisłych.

Poza realizacją zajęć opartych na metodzie eksperymentu, uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W każdym Gimnazjum będzie utworzony Szkolny Ośrodek Kariery, a każdemu uczniowi Doradca Zawodowy wykona Indywidualny Profil Edukacyjno-Zawodowy, dzięki czemu nastąpi u ucznia zwiększenie świadomości w zakresie predyspozycji zawodowych oraz pomoc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno- zawodowej, dopasowanej do lokalnego rynku edukacyjnego i pracy. Zadanie to w całości będzie zrealizowane przez Poradnię CTS.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020