Natalia Paczkowska

psycholog, pedagog 

natalia.paczkowska@poradnia-cts.pl

 

Psycholog, ścieżka psychologia kliniczna ukończona na Uniwersytecie Gdańskim

Pedagog,  o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Ukończone studia na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Posiada uprawnienia do przeprowadzania diagnozy pedagogicznej oraz przygotowanie pedagogiczne

Posiada uprawnienia  do przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera i konstrukcji programu edukacyjno- terapeutycznego wg profilu psychoedukacyjnego oraz uprawnienia do diagnozy dzici w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia nrzeędziem KORP i KOZE.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS

Pracowała jako wychowawca młodzieży w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku oraz  jako instruktor zajęć plastycznych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przyjazny krąg”

Współpracowała z MOPS w programie „od wykluczenia do usamodzielnienia”, zgodnie z ideą niesienia pomocy dzieciom wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Była organizatorem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół wiejskich z zakresu dobrego i złego zachowania oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w Kole Aktywnego Pedagoga

 Pasjonuje się malarstwem, wpływem sztuki na rozwój człowieka oraz metodami multisensorycznymi w terapii osób z niepełnosprawnością.