Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest punktem wyjścia do planowania terapii, źródłem wskazówek dotyczących procesu terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna pozwala na rozpoznanie, ocenę aktualnego stanu, ustalenie przyczyn nieprawidłowości w rozwoju dziecka, trudności wychowawczych. Umożliwia ocenę gotowości szkolnej dziecka, ryzyka dysleksji, trudności edukacyjnych, potencjału intelektualnego. Zadaniem diagnozy jest również przygotowanie informacji i zaleceń do dalszej pracy, terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. 

Do tego celu służą: wywiad, rozmowa, obserwacja swobodnej aktywności i obserwacja kierowana, testy psychologiczne 

Po przeprowadzonym przez diagnostów badaniu i sporządzeniu opinii wraz z zaleceniami do pracy, psycholog badający dziecko spotyka się z rodzicem, w celu omówienia opinii i zaleceń. Rodzic otrzymuje również wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem, ewentualnie wskazówki dotyczące terapii.

Ilość spotkań potrzebna do postawienia diagnozy ustalana jest indywidualnie, zazwyczaj na pierwszym, drugim spotkaniu. Do postawienia diagnozy najczęściej niezbędne sa 2-4 spotkania.
Czas oczekiwania na wyniki diagnozy i wydanie opinii wynosi do 30 dni.