Szkolne Ośrodki Kariery

Projekty realizowane w gimnazjach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego


Projekt EFS POKL „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”
na lata 2011-2013 (priorytet 9.1.2),  realizowany dla Miasta i Gminy Frombork/Gimnazjum we Fromborku. Zakres realizowanych działań merytorycznych to:

1.      Utworzenie i wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w materiały dydaktyczne i edukacyjne (testy, kwestionariusze, ankiety, wywiady, prezentacje multimedialne).

2.      Zajęcia warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 154 uczniów klas III, II i I.

3.      Zajęcia aktywizujące w formie wyjazdowej dla 43 uczniów objętych pomocą socjalną.

4.      Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego dla 126 uczniów klas III i II.

 

Projekt EFS POKL „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” na lata 2013-2015 (priorytet 9.1.2),  realizowany dla Miasta i Gminy Młynary/Gimnazjum w Młynarach. Zakres realizowanych działań merytorycznych to:

1.      Utworzenie i wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w materiały dydaktyczne i edukacyjne (testy, kwestionariusze, ankiety, wywiady, prezentacje multimedialne).

2.      Zajęcia warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 203 uczniów klas III, II i I.

3.      Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego dla 156 uczniów klas III i II.

Projekt EFS POKL „Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Gimnazjum w Milejewie” na lata 2013-2015 (priorytet 9.1.2), realizowany dla Gminy Milejewo/ Gimnazjum w Milejewie.  Zakres realizowanych działań merytorycznych to:

1.      Utworzenie i wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w materiały dydaktyczne i edukacyjne (testy, kwestionariusze, ankiety, wywiady, prezentacje multimedialne).

2.      Zajęcia warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 182 uczniów klas III, II i I.

3.      Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego dla 142 uczniów klas III i II.

Projekt EFS POKL „Akademia Młodych inżynierów” na lata 2013-2015 (priorytet 9.1.2), realizowany dla Gimnazjum w Gietrzwałdzie, Gimnazjum w Jedwabnie, Gimnazjum nr 1 w Ostródzie i Gimnazjum nr 2 w Ostródzie. Zakres realizowanych działań merytorycznych to:

1.      Wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w materiały dydaktyczne (testy, ankiety, kwestionariusze, wywiady, prezentacje multimedialne).

2.      Konsultacje indywidualne doradcy zawodowego oraz wykonanie indywidualnych  diagnoz predyspozycji edukacyjno-zawodowych dla 216 uczniów klas III i II.

Projekt EFS POKL  „Generator naukowców” na lata 2012-2014 (priorytet 9.1.2), realizowany dla Gimnazjum w Rychlikach, Gimnazjum w Lubominie i Gimnazjum w Stankowie. Zakres realizowanych działań merytorycznych to:

1.      Wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery w materiały dydaktyczne (testy, ankiety, kwestionariusze, wywiady, prezentacje multimedialne).

2.      Konsultacje indywidualne doradcy zawodowego.

3.      Wykonanie indywidualnych  diagnoz predyspozycji edukacyjno-zawodowych dla 154 uczniów klas III i II.