Diagnoza

Diagnoza to inaczej rozpoznanie, ocena stanu aktualnego. Diagnoza jest pierwszym i niezbędnym krokiem do podjęcia działań terapeutycznych.