Terapia pedagogiczna

Jest to praca indywidualna z dzieckiem w zakresie usprawniania deficytów rozwojowych, określonych wcześniej badaniami psychologicznym i pedagogicznym.
Ma na celu stworzenie dzieciom sytuacji umożliwiających przeżywanie sukcesu i wytwarzanie aktywności poznawczej. Terapia pedagogiczna jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego dziecka.

Skierowana jest do dzieci z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi:

- mających trudności w nabywaniu nowych umiejętności i uczeniu się
- z obniżoną sprawnością manualną i koordynacją wzrokowo-ruchową
- z kłopotami z koncentracją uwagi
- z niską motywacją do nauki
- nieśmiałych, niepewnych, wycofanych
- o nieharmonijnym rozwoju,
- z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji).