Terapia psychologiczna

Jest to terapia indywidualna dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie.

Praca terapeutyczna przyjmuje różne formy, w zależności od zgłaszanych problemów i wieku dziecka.

Najczęściej zgłaszane problemy do terapii:
- zaburzenia zachowania
- agresja u dziecka
- zaburzenia emocjonalne
- zaburzenia lękowe
- lęk separacyjny
- deficyty rozwojowe
- nadpobudliwość psychoruchowa
- zaburzenia uwagi
- dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
- nadmierna nieśmiałość
- trudności adaptacyjne
- trudności społeczne