Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia integracji sensorycznej popularnie określana jest mianem „naukowej zabawy”. Polega na stymulowaniu podstawowych systemów sensorycznych (przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.Terapia SI nie jest uczeniem dziecka konkretnej umiejętności jak np. pisanie, czytanie, ale usprawnianiem pracy układu nerwowego.

Jest to indywidualna praca z dzieckiem w wyposażonej do tego w specjalistyczny sprzęt sali. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Dziecku proponuje się różnorodne aktywności zabawowe, m.in.:
- pokonywanie toru przeszkód,
- bujanie się w różnych kierunkach i pozycjach ciała,
- odpychanie się na deskorolce,
- uczenie się balansować,
- dziecko jest zawijane w maty, koce,
- uczy się reagować na różne bodźce,
- podejmuje aktywności uruchamiające pracę mięśni poprzez siłowanie się,
  przeciąganie, przenoszenie,
- uczy się koordynować ruchy swojego ciała itp.

Aktywności te nie są przypadkowe - są umiejętnie dostosowane do rodzaju i natężenia występujących u dziecka zaburzeń SI.