Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna są to wszelkie zamierzone oddziaływania, ukierunkowane głównie na usunięcie zaburzeń w procesie porozumiewania. W naszej poradni działania logopedyczne obejmują zarówno diagnozę nieprawidłowości rozwoju mowy jak i terapię logopedyczną.

Swoją opieką obejmujemy także najmłodszych pacjentów (0-3 r.ż) w ramach wczesnej interwencji logopedycznej. Jeżeli zachodzi konieczność, w terapii logopedycznej posługujemy się metodą integracji sensorycznej, wykorzystujemy elementy metody werbotonalnej oraz elementy terapii behawioralnej.

Terapia logopedyczna ma na celu:
- usunięcie (korygowanie) wad wymowy, czyli nieprawidłowej realizacji dźwięków
- wytworzenie prawidłowo realizowanych dźwięków
- utrwalenie wywołanych dźwięków w mowie kontrolowanej i spontanicznej
- usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych
- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
- wypracowanie prawidłowego poziomu sprawności oddechowej oraz fonacyjnej

Terapia logopedyczna w naszej poradni najczęściej obejmuje spotkania indywidualne, trwające 60 minut. Czas ten przeznaczony jest na indywidualną pracę z dzieckiem, jak i rozmowę z rodzicem, podczas której terapeuta omawia przeprowadzone zadania, a także przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.