O naszej Poradni

CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa od 2009r. Specjalizujemy się w diagnozie klinicznej i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami rozwoju mowy i języka.
Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii. Opinie wydawane przez naszą poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Usługi Poradni są płatne. Do Placówki można zgłaszać się bez skierowania.

Bezpłatnie oferujemy terapię dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jest to wielospecjalistyczna pomoc skierowana do dziecka i jego rodziców prowadzona w zależności od potrzeb dziecka przez: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, neurologopedę, rehabilitanta w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

W ramach działalności placówki proponujemy różne formy pomocy:

diagnoza prowadzona przez zespół specjalistów: psychologa, psychiatrę, lekarza, pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedę/neurologopedę
porady diagnostyczne

porady konsultacyjne - psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne, logopedyczne, lekarskie
terapia indywidualna i w małych grupach według programu terapeutycznego
poradnictwo dla rodziców
współpraca z rodziną oraz placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły, inne placówki)


NIP: 578-179-40-48
REGON: 281442929
KONTOCTS 82-300 Elbląg, ul. Krótka 5,
bank: Pekao 17124022651111001070297125