zajęcia w Poradni CTS w związku z decyzją MEN

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że

Poradnia CTS pracuje tak jak zwykle.

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w dniach 12-25 marca b.r.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.