Diagnoza rozwoju dziecka - test KORP

 Zdjęcie użytkownika Komlogo.

Miło nam poinformować Państwa, że zespół diagnostów naszej poradni dysponuje kolejnym wystandaryzowanym narzędziem do diagnozy poziomu rozwoju dziecka. Test KORP  pozwala na ocenę rozwoju dziecka już od pierwszego miesiąca życia- ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. 
Test pozwala również na ocenę poziomu rozwoju dziecka z opóźnieniem psychomotorycznym,  zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwoju mowy, wadami genetycznymi, głębokim wcześniactwem itd.

Narzędzie daje możliwość wykreślenia profilu umiejętności dziecka, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone.

Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem zaplanować odpowiednie działania terapeutyczne, a jeśli zajdzie taka potrzeba skierować na badania specjalistyczne. 

 

Narzędzie pozwala na ocenę następujących umiejętności:
- rozwoju ruchowego,
- motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
- spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- komunikowania się i mowy, 
- emocji i relacji społecznych,
- ­funkcji behawioralnych, 
- umiejętności przedszkolnych (dla dzieci w wieku od 3,0 do 6 r. ż.),
- umiejętności szkolnych (dla dzieci w wieku od 6;0 do 10 r. ż.).

Zachowanie i emocje oceniane są za pomocą Kwestionariusz KOZE (Karty oceny zachowania i emocji). Pozwala na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Oceniane są niepokojące reakcje i zachowania w następujących obszarach:

·            sen; 

·            wydalanie;

·            odżywianie;

·            samodzielność;

·            nawyki;

·            aktywność ruchowa i napęd;

·            poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;

·            emocje;

·            zachowanie (wzorce behawioralne);

·            relacje społeczne.