Bezpłatna terapia dla małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnej terapii dla dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Terapia finansowana jest z budżetu państwa.

Bezpłatna terapia skierowana jest do dzieci z trudnościami rozwojowymi, z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, społecznym oraz dzieci z trudnościami z mową i komunikacją. Terapią obejmujemy również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ramach pomocy dziecku zapewniamy terapię indywidualną: psychologiczną, logopedyczną,pedagogiczną, integracji sensorycznej- w zależności od potrzeb dziecka.

Jeśli zauważasz problemy rozwojowe u swojego dziecka- nie zwlekaj. Bardzo ważne jest, aby działania terapeutyczne i profilaktyczne zostały podjęte jak najwcześniej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Poradni CTS:
http://www.poradnia-cts.pl/Txt,5,Wczesna-interwencja-i-wspo…
lub pod nr telefonu: stacjonarny 552366603, komórkowy 519300408