Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

 

Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli w Gimnazjum w Małdytach

Informacje o projekcie

 1. Projekt nr RPWM.02.02.01-28-0098/16-00 „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania: RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
 2. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów Gimnazjum w Małdytach w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych.
 3. Efektem projektu ma być:

a)      Wyposażenie 2 szkolnych pracowni (matematycznej i fizycznej) oraz stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Małdytach.

b)      Podniesienie kompetencji kluczowych 130 uczniów Gimnazjum w Małdytach.

c)       Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie kompetencji 2 nauczycieli Gimnazjum w Małdytach w zakresie prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

 1. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
 2. Całkowita wartość projektu: 575 033,75zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 488 778,06zł.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie

Informacje o projekcie

 1. Projekt nr RPWM.02.02.01-28-0097/16-00 „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania : RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.
 2. Celem głównym projektu jest podniesienie  wiedzy i umiejętności uczniów Gimnazjum w Miłakowie w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych.
 3. Efektem projektu ma być:

a)      Wyposażenie 2 szkolnych pracowni matematycznych oraz stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Miłakowie.

b)      Podniesienie kompetencji kluczowych 170 uczniów Gimnazjum w Miłakowie.

c)       Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie kompetencji 15 nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie w zakresie prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

 1. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
 2. Całkowita wartość projektu: 652 843,75zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 554 917,19zł.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020